น้ำมันกลุ่ม ดีเซล เปลี่ยนชื่อใหม่

น้ำมันกลุ่ม “ดีเซล” เปลี่ยนชื่อใหม่ ตามประกาศ กรมธุรกิจพลังงาน มีผลเริ่ม 1 ตุลาคม 2563 นี้

กรมธุรกิจพลังงาน ได้ออกประกาศให้ น้ำมันดีเซล บี10 เป็นน้ำมันดีเซลเกรดมาตรฐานของประเทศและให้ใช้ชื่อเรียกว่า น้ำมันดีเซล ส่วน น้ำมันดีเซล (บี7) ที่จำหน่ายในชื่อ น้ำมันดีเซล อยู่นั้น ให้เปลี่ยนชื่อเป็น น้ำมันดีเซล บี7 และ น้ำมัน ดีเซล พรีเมี่ยม ให้เปลี่ยนชื่อเป็น ดีเซล พรีเมี่ยม บี7 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

Yes - เหมาะกับรถจากัวร์ เครื่องยนต์ดีเซล

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกรมธุรกิจพลังงาน www.doeb.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมกับศูนย์บริการรถยนต์จากัวร์

ศูนย์บริการ จากัวร์ พระราม 4
โทร: 02 666 7503
Line Official: @JaguarLandRoverTH
วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 8.00-17.00 น.

Diesel Fuel Group Renamed

Diesel Fuel Group Renamed according to the announcement of the Department of Energy Business, effective from October 1, 2020.

Department of Energy Business has announced that Diesel B10 will be a country standard grade diesel and to be called as Diesel Fuel and Diesel (B7) sold in the name of Diesel Fuel to be changed to Diesel B7 and Diesel Premium to be changed to Diesel Premium B7, effective on October 1, 2020, onwards.

Yes - Suitable for Jaguar Diesel Engine vehicles

For more information, please visit the Department of Energy Business website www.doeb.go.th or contact Jaguar Thailand Service center.

Jaguar Thailand Service Center
Tel: 02 666 7503
Line Official: @JaguarLandRoverTH
Monday - Saturday 8:00 AM - 5:00 PM