บริการที่ปรึกษา เช่าซื้อรถยนต์ สำหรับลูกค้า จากัวร์

Financial Services for Jaguar Customer
บริการที่ปรึกษา เช่าซื้อรถยนต์ สำหรับลูกค้า จากัวร์

เป็นเจ้าของจากัวร์ ได้สะดวกและง่ายดายยิ่งขึ้น กับบริการที่ปรึกษาเช่าซื้อรถยนต์ ช่วยคุณค้นหาทางเลือกทางการเงินที่เหมาะสมและดีที่สุดสำหรับคุณ พร้อมบริการและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอน


Own a Jaguar more conveniently and easily with customer financial services consultant service helping you find the most suitable and best financing option for you. We are ready to give you close advice at every step.

 การเช่าซื้อ

การเช่าซื้อ

บริการทางการเงินสำหรับบุคคลธรรมดาเท่านั้น ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ด้วยความเรียบง่ายและยืดหยุ่นสำหรับทุกความต้องการ คุณสามารถเลือกมูลค่าเงินดาวน์ที่เหมาะกับงบประมาณ ระยะเวลาในการผ่อนชำระ ที่มีตั้งแต่ 48 เดือนและสูงสุดที่ 84 เดือนแล้วจึงผ่อนชำระส่วนที่เหลือในอัตราดอกเบี้ย และ มูลค่าผ่อนชำระต่อเดือนแบบคงที่เท่ากันทุกๆเดือน จนสิ้นสุดสัญญา
 การเช่าซื้อ แบบมีบอลลูน

การเช่าซื้อ แบบมีบอลลูน

บริการทางการเงินสำหรับทั้งบุคคลธรรมดา และ นิติบุคคล ที่มีรูปแบบใกล้เคียงกับ การเช่าซื้อ แต่มีมูลค่าผ่อนต่อเดือนที่น้อยกว่า และมียอดบอลลูนในงวดสุดท้าย ที่คุณสามารถเลือกที่จะผ่อนชำระต่อ หรือ ชำระทั้งจำนวนเพื่อปิดบัญชีและสิ้นสุดสัญญา
 การเช่าทางการเงิน

การเช่าทางการเงิน

บริการทางการเงินสำหรับนิติบุคคลเท่านั้น มีลักษณะเป็นสัญญาเช่าระยะยาว โดยจะมีค่างวดที่เป็นค่าเช่าที่จะต้องชำระในทุกๆเดือน ตามที่ระบุในสัญญาจนครบกำหนดสัญญา

*ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: (+66) 2 666 7501

 Hire Purchase

Hire Purchase

Financial services offers for personal loan only. The most popular with its simplicity and flexibility for every need. You can choose a down payment value that fits your budget, the term of the installment from 48 months to a maximum of 84 months and then the remaining installments are paid at the same interest rate and monthly payment value until the end of the contract.
 Balloon Hire Purchase

Balloon Hire Purchase

Financial services offer for both personal and corporate loans which the mechanism is similar to hire purchase but with lower monthly installments with the balloon balance in the last period of payment where you can choose to continue the installment or pay the whole amount to end the contract.
LEASING

LEASING

Financial services offer for corporate loan only. A long-term lease that the installment is the rental fee to be paid in every month as specified in the contract until the end of the contract.

*Terms and Conditions Apply
For further information please contact: (+66) 2 666 7501

*Jaguar Financial Services is provided by Heartland Bank Limited. Heartland Bank uses the Jaguar trademark under licence from Jaguar Land Rover Limited, who is the registered proprietor of the trademark.