ข้อกำหนดและเงื่อนไข | TERMS AND CONDITIONS

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ส่วนลดสำหรับค่าอะไหล่ที่ร่วมรายการเท่านั้น

ค่าแรงและค่าใช้จ่ายอื่นๆไม่ร่วมในโปรโมชั่น

สำหรับสั่งซื้อและติดตั้งที่ศูนย์บริการจากัวร์ สาขาพระราม 4 เท่านั้น

ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเพื่อรับส่วนลด เป็นยอดใช้จ่ายค่าอะไหล่สุทธิต่อ 1 ใบเสร็จ หลังจากหักส่วนลดต่างๆแล้ว

จำกัดรับสิทธิ์ส่วนลดสูงสุดที่ 50,000 บาท/ใบเสร็จ เท่านั้น

ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดของโปรโมชั่นอื่นๆได้

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Terms and Conditions

Special discount on spare parts spending only.

Labor cost and Other expenses were excluded from promotion.

Exclusive for purchasing and installed at Jaguar Rama4 service centre only.

Spending calculated in order to receive the discount is the net spending on spare parts in 1 transaction after deducting all various discounts.

Limited offer with a maximum of 50,000 baht discount.

Offer cannot be combined with any other ongoing offer/promotion/discount.

The Company reserves the right to vary or amend these terms and conditions at any time and in compliance with any applicable laws or regulations.